حفظ فاصله ایمنی

حفظ فاصله ایمنی:

آیا طول یک اتومبیل کافی است؟

 

همواره می بایست در فاصله مناسبی از اتومبیل روبرو رانندگی کنیم و اگر لازم است کمی از سرعت خود بکاهیم تا از تصادف جلوگیری کنیم. فاصله ایمنی به تناسب سرعت رانندگی، شرایط رانندگی و نوع وسیله ای که با آن رانندگی می کنید تغییر می کند. بیشتر مواقع این فاصله به اندازه ای  بزرگتر از طول یک اتومبیل می باشد.

 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 434 بازدید