این تلفن همراه خطرناک!

جواب دادن به تلفن همراه: خوب یا بد؟


در حین رانندگی حواس ما به چند نقطه باید باشد؟

  1. روبرو و حفظ فاصله ایمنی با اتومبیل جلویی
  2. پشت سر و حفظ فاصله با اتومبیل عقبی
  3. طرفین و حفط فاصله با اتومبیل های کناری
  4. پیاده رو و رصد کردن موقعیت عابران پیاده
  5. علائم راهنمایی و انتخاب مسیر مناسب
  6. سرعت سنج و رعایت سرعت قانونی
  7. عوارض جاده و عکس العمل مناسب هنگام رویارویی با موانع و دست اندازها
  8. ترافیک روبرو و رصد کردن رفتار سایر اتومبیل ها

شرکت فولکس واگن  به تازگی ویدئوی تاثیر گذاری را منتشر کرده است که در ادامه شما را دعوت به دیدن این کلیپ کوتاه می کنم.

 

ادامه مطلب و مشاهده کلیپ

/ 0 نظر / 175 بازدید