توقف در کنار جاده برای کمک به دیگران: کمک کردن یا رد شدن؟

قبل از شروع این مطلب، یک سوال اساسی از شما می پرسم: آیا شما راننده تاکسی هستید؟

پاسخ به این سوال تا حد زیادی به شروع این مطلب کمک می کند. بارها شده که کسی را دیده ایم که در کنار جاده ایستاده و منتظر تاکسی است. گاهی از اوقات هم فردی را می بینیم که ظرف چهار لیتری خالی را تکان می دهد و تقاضای بنزین می کند. شاید همراه این فرد زن یا دختری نیز باشد. اصلاً شاید کسی که اتومبیلش دچار مشکل شده است یک زن باشد و صرفاً یک مرد تنها نباشد!

ادامه مطلب در سایت پارک دوبل

/ 0 نظر / 57 بازدید