یک حرکت خطرناک: اتوبوس شرکت واحد:

یک حرکت خطرناک: اتوبوس شرکت واحد:


برای شما هم حتماً پیش آمده که در چرخش دور میادین با یک اتوبوس شرکت واحد برخورد کرده اید و مجبور به توقف شده اید. از آنجا که برخی از این اتوبوس ها از نوع خط ویژه هستند و طول بیشتری نسبت به اتوبوس های معمولی دارند، لذا در چرخش و عبور از میادین می بایست دقت بیسشتری انجام دهید.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 328 بازدید